"Zamanımız tamamen bir iktisat çağından başka bir şey değildir." M.Kemal ATATÜRK
Anasayfa » Öne Çıkanlar » BAGİAD Başkanı Bahri Küpeli 2014’ün ilk yarısını değerlendirdi
BAGİAD Başkanı Bahri Küpeli 2014’ün ilk yarısını değerlendirdi
BAGİAD Başkanı Bahri Küpeli  2014’ün ilk yarısını değerlendirdi
Batı Ankara Girişimci ve Sanayici İşadamı Derneği BAGİAD Başkanı Bahri Küpeli yılın ilk yarısı değerlendirdi, 2014 yılının ilk altı ayındaki ekonomik tabloyu değerlendiren Küpeli, yılın ikinci yarısı ile ilgili de önemli açıklamalarda bulundu.

 Yılın ilk yarısında Coğrafyamızda önemli gelişmeler olmasına ve karışıklıklara rağmen ekonomik anlamda başarılı bir süreç yaşandığını belirtti. Başkan Bahri Küpeli yılın diğer altı ayında bu dengenin fazla değişmeden ekonomide geriye doğru bir kayış yaşanmadan yılın tamamlanması en büyük dileğimizdir şeklinde konuştu.
2014 yılı Makroekonomik dengeler bakımından, 2013 yılı sonunda beliren siyasi belirsizlikler dikkate alınacak yaşanacak ekonomik olumsuzluklar toplumun tüm kesimlerini ciddi bir biçimde sarsacaktır. Burada sorunlara at gözlüğü ile değil bölgesel gelişmeler gözüyle bakıldığında 2014 yılında dünyada mevcut toparlanma eğilimlerini bozacak yeni bir kriz gelişmesi olmayacağı yönünde ilerlemektedir.
Siyasi belirsizlikler 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında belirli yerini milletvekili Genel seçimlerine endeksli bir konuma getirerek Cumhurbaşkanlığı seçiminden çıkacak sonuca göre genel seçimde bir ölçüde nasıl olacağı ve bunun ekonomiye etkisi de aynı orantı da kendisini gösterecektir.
Yani politik riskler ekonomik gelişmelere etki edebilir de etmeyebilirde. Ancak şu bir gerçek ki siyasi riskler her zaman bilindiği gibi ekonomik gelişmeleri etkilemiştir.
Ayrıca Euro Bölgesinin, IMF tahminleri dikkate alınarak, 2014 yılı genelinde %1.0 büyüme göstereceği ve Orta Vadeli Program hedefleriyle uyumlu olarak, kamu yatırımları 2014 yılında reel olarak %3.5 küçülerek, bu harcamaların %3.0 artacağı öngörülmektedir. Burada bir temel senaryo daha ortaya çıkmaktadır ki, yılın ikinci çeyreğinde azalması muhtemel görülen siyasi belirsizlikler enflasyondaki tedrici gerilemeyle, reel kurdaki kayıpların ikinci ve üçüncü çeyrekte azalacağını müjdelerken, dördüncü çeyrekte ise yerini yeniden yeni bir değerlenmeye bırakacağı görülmektedir.
2014 yılında TÜİK’in ulusal verileri incelendiğinde artan belirsizlikler, temel ekonomik gerçeklere uygun revizyonlarla %3.4 oranında büyüyeceğini öngörmektedir.
Özellikle, Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinde birçok gösterge tarafından desteklenen toparlanma, Euro Bölgesinde 2013 sonunda daha da güçlenmeyi sürdüreceği ve ekonomi de toparlanma sinyalleri, gelişmiş ekonomilerde 2014 yılının görünümünün giderek iyileşmeye yol açacağı yönündedir.
Olumlu yönde gelişen bu tablonun etkisiyle, Uluslararası Para Fonu (IMF), Ocak 2014te dünya ekonomisine dair 2014 yılı tahminlerini yukarı yönlü revize etmiştir.
Burada 2015 yılı için ABD başta olmak üzere bazı batılı gelişmiş ekonomilere ilişkin büyüme tahminlerinin aşağı çekilmesi, diğer gelişmiş ekonomilerdeki yeniden dengeleme süreçlerinin yavaş ve uzun vadede olacağı işaretini göstermektedir.
Diğer yandan, 2015 yılı başta ABD borsaları olmak üzere, gelişmiş batılı ekonomilerde riskin küresel finans piyasalarını olası etkileri bugünkü tahlillerinde çok fazla dikkate alınmayacaktır.
Ekonomisi İlk 6 aylık değerlendirme
2014 yılına bilindiği gibi felaket senaryolarının çizildiği, pek çok kurumun Türkiye’nin 2014 büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etmesiyle girmiştik. BAGİAD olarak biz bu olayları değerlendirirken rakamların Türkiye’nin büyümesini daha fazla aşağıya doğru revize etmeyi gerektirmediğini söylemiştik
Oysa açıklanan, ilk yarı yıl büyüme rakamları, bizim ne kadar haklı olduğumuzu ortaya çıkardı. 2014 yılının ilk çeyreğinde %4,3 büyüme performansı ile Türkiye aralıksız büyümesine devam etmektedir.
Büyümenin kompozisyonuna baktığımızda, 1. Çeyrekte, yurtiçi tüketim yavaşlamasına rağmen, yıllık bazda, %2,9 artış ile, son 5 çeyrektir GSYHya pozitif etkisini sürdürmektedir.
Devletin Nihai Tüketim Harcamalarından, Mal ve Hizmet harcamaları kaleminin, ilk çeyrekte %12,7 arttığını görülmektedir. Yine 1. Çeyrekte, Kamu Yatırım Harcamaları, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %4,1 arttı. Buradan, kamunun büyümeye verdiği desteğin devam ettiğini göstermektedir..
Diğer taraftan, büyümeyi son iki çeyrektir pozitif yönde etkileyen özel sektör yatırımları ise, 2014'ün ilk çeyreğinde %1,3 düşürmüştür. Bu düşüşte en büyük etkininin, özel sektör makine-teçhizat harcamalarındaki %4,7lik düşüşten kaynaklandığı görülmektedir. Bunun başlıca sebebinin ise, Merkez Bankasının Ocak ayında aldığı radikal faiz artırım kararının, özel sektör yatırımları üzerindeki yavaşlatıcı etkisi de bulunmaktadır. Merkez bankası son iki ayda politika faizinde toplamda %1,25lik bir indirim yaptı. Bu faiz indirimleri olumlu bir gelişme, fakat ekonominin genel gidişatı çerçevesinde değerlendirdiğimizde, Merkez Bankasının faiz indiriminde gereğinden fazla ihtiyatlı davrandığını ve önümüzdeki dönemde daha radikal bir indirime gitmesi beklenti yaratmıştır.
Burada özel sektör inşaat yatırımları, bir önceki yılın aynı çeyreğinde, %4,8 ile büyümeyi negatif yönlü etkilerken, 2014 yılı ilk yarısında, %5,9luk artışla, büyümeye olumlu yönde katkıda sunmuştur.
Özetle, dış talep ile beraber, yurtiçi tüketim, kamu yatırımları ve devletin nihai tüketim harcamaları birinci altı aylık büyümeyi yukarı yönlü etkilerken, özel sektör yatırımları ise ekonomiyi negatif yönde etkilemeye devam etmektedir.

Son Sanayi Üretim Endeksi Nisan ayına ait. Buna göre Nisan ayında takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %4,6 artmıştır.
2014 yılının ilk altı ayında sanayi üretimi endeks ortalaması geçen yılın ilk altı ayına oranla %5,1 artış göstermiştir. Bu artışı, yüzde 14,5 ile makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı, yüzde 5 ile de temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı takip etmektedir. Özellikle makine ve ekipmanlarının kurulumu ve onarımı sektöründe yılın ikinci yarısına bakmak için ekonomi çarklarının dönmeye devam ettiğini gösteriyor.
Ülkemizde bu yıl yaşanan yerel seçim süreci ve Ağustos ayında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ekonomisini ve iş dünyasının esnekliğini, tedbirli yaklaşıma çevirmiştir. Üreten Sanayicilerimiz bu konuda ekonomik öngörülere büyük bir dikkatle bakmaktadır.
Yerel seçimler ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin tamamlanması sonrasında yani yılın ikinci yarısının son çeyreğinde ekonomi de yukarıya doğru bir gidişatın artacağına inanıyorum.


PAYDAŞLARIMIZ
ÜYE OLUNAN KURULUŞLAR