"Zamanımız tamamen bir iktisat çağından başka bir şey değildir." M.Kemal ATATÜRK
Anasayfa » Duyurular » Ankara Kalkınma Ajansı 2015 Yılı Teklif Çağrısı
Ankara Kalkınma Ajansı 2015 Yılı Teklif Çağrısı
Ankara Kalkınma Ajansı 2015 Yılı Teklif Çağrısı
Ankara Kalkınma Ajansı 2015 Yılı Teklif Çağrısı kapsamında üç ayrı mali destek programı ile 20 milyon TL hibe desteği sağlıyor.İleri Teknolojilerde Yüksek Katma Değer Mali Destek Programı, Sosyal Sorunların Çözümünde Yenilikçi Yöntemler Mali Destek Programı ve Sürdürülebilir Kalkınma Mali Destek Programı başlıklarında açılan teklif çağrısı ile Ankara’da Sosyo-Ekonomik Kalkınmanın destek-lenmesi amaçlanıyor.

 ANKARA / BAGİAD - Ankara Kalkınma Ajansı 2015 Yılı Teklif Çağrısı kapsamında üç ayrı mali destek programı ile 20 milyon TL hibe desteği sağlıyor.
İleri Teknolojilerde Yüksek Katma Değer Mali Destek Programı, Sosyal Sorunların Çözümünde Yenilikçi Yöntemler Mali Destek Programı ve Sürdürülebilir Kalkınma Mali Destek Programı başlıklarında açılan teklif çağrısı ile Ankara’da Sosyo-Ekonomik Kalkınmanın desteklenmesi amaçlanıyor.
Üç başlıkta açılan çağrının detayları şöyle;
İleri Teknolojilerde Yüksek Katma Değer Mali Destek Programı (İLTEK) ile Ankara’nın yüksek katma değer ve teknoloji odaklı ekonomik altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor. Bu çerçevede 10 milyon TL olarak belirlenen bütçe; ileri teknolojili sektörlerde teknoloji yoğun ürünlerin geliştirilmesi ve yerli üretimi; markalaşma ve ihracat kapasitesinin artırılması ile ar-ge, test, ölçümleme hizmetleri ve laboratuar altyapılarının geliştirilmesi amacıyla kullanılabilecek. Programa; işletmeler, teknoloji geliştirme bölgeleri, organize sanayi bölgeleri, sanayi bölgeleri, kümeler, üniversiteler, araştırma merkezleri ve enstitüler, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları ile ihracatçı birlikleri başvuruda bulunabilecek. Program için internet üzerinden son başvuru tarihi 25 Mart 2015, proje teslim son tarihi ise 1 Nisan 2015.
Sosyal Sorunların Çözümünde Yenilikçi Yöntemler Mali Destek Programı (SOS(ALT/KAP)) ise Ankara’da bireylere eşit ve kaliteli yaşam imkânı sunarak sosyal uyumun güçlendirilmesini amaçlıyor. Toplam bütçesi 6 milyon TL olan program, özel sosyal politika gerektiren grupların yaşam kalitesinin yükseltilmesi, sosyal ve ekonomik yaşama katılımlarının artırılması ve farklı yoksulluk biçimleriyle mücadele edilmesi özel amacına hizmet ediyor. Programa; belediyeler, kamu kurum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, üniversiteler, kar amacı gütmeyen araştırma merkezileri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile kar amacı gütmeyen birlik ve kooperatifler proje sunabilecek.Program için internet üzerinden son başvuru tarihi 30 Mart 2015, proje teslim son tarihi ise   6 Nisan 2015.
Sürdürülebilir Kalkınma Mali Destek Programı (SÜRKA) kapsamında sunulacak projelerin ise Ankara’da bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılmasına hizmet etmesi bekleniyor. Bu kapsamda; tarımsal endüstrilerin geliştirilmesine, tarımsal ar-ge ve ür-ge çalışmalarına, yöresel el sanatlarının ekonomiye kazandırılmasına, turistik değerlerin katma değere dönüştürülmesine yönelik projeler değerlendirmeye alınacak. Programa; işletmeler, belediyeler, kamu kurum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, üniversiteler, araştırma merkezleri ve enstitüler, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile birlik ve kooperatifler proje sunabilecek. Programa son başvuru tarihleri ise şöyle; İnternet üzerinden 30 Mart 2015, proje teslim son tarihi ise 6 Nisan 2015.
Şayık: 4 Yılda 65 milyon TL hibe desteği sunuldu
Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık’ın mali destek programlarına ilişkin değerlendirmeleri ise şöyle: “Ajansımız 2011, 2012 ve 2014 Yılı Teklif Çağrıları’nda sırasıyla 25, 15 ve 25 milyon TL olmak üzere toplam 233 projeye 65 milyon TL hibe desteği sunmuştur. Gerçekleştirilen eş finansmanla Ankara’da yaklaşık 100 milyon TL civarında bir kaynak harekete geçirilmiştir. Ankara’nın öne çıkan ve potansiyel barındıran sektörlerinde mali ve teknik destekler sunan Ajansımız, kalkınmanın sosyal yönüne de gereken ilgiyi göstermektedir. Bu çerçevede 2015 Yılı Teklif Çağrısı kapsamında kaynakların dengeli bir yaklaşımla dağılımını sağlamayı umuyoruz. Teklif Çağrısı kapsamında Ankara’nın ileri teknolojili sektörlerdeki potansiyelini 10 milyon TL hibe ile desteklerken, özel sosyal politika gerektiren gruplara yönelik projelere 6 milyon TL hibe desteği sunuyoruz. Sürdürülebilir Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında ayırdığımız 4 milyon TL tutarındaki kaynak ile de Ankara’nın alt bölgelerine yönelik kalkınma hamlelerine destek oluyoruz. Bu çerçevede, 2015 Yılı Teklif Çağrısı’nın hayırlı olmasını temenni ediyor, Ankara’nın gerçek ihtiyaçlarına yanıt verecek ve Ankara’nın bölgesel kalkınma hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunacak projeleri beklediğimizi belirtmek istiyorum.”
Ankara Kalkınma Ajansı 2015 Yılı Teklif Çağrısı’na ilişkin ayrıntılı açıklamaya ve Mali Destek Programları Başvuru Rehberi’ne, Ankara Kalkınma Ajansı’nın resmi internet sayfası olan www.ankaraka.org.tr adresinden ulaşılabilir. Öte yandan, Teklif Çağrısı’na yönelik bilgilendirme toplantıları ve proje hazırlama eğitimleri ilerleyen günlerde Ankara merkez ve ilçelerde düzenlenecek. Toplantılara ilişkin bilgilendirme yine Ajansın resmi internet sayfasından yayınlanacak.


PAYDAŞLARIMIZ
ÜYE OLUNAN KURULUŞLAR