"Zamanımız tamamen bir iktisat çağından başka bir şey değildir." M.Kemal ATATÜRK
Yasal Mevzuatlar Hukuk Komisyonu Raporu

 Yasal mevzuatlar hakkında resmi gazetede yayınlanan kanun ve yönetmeliklerle ilgili bilgilendirme yer almaktadır.
Saygılarımızla.

BAGİAD
Yasal Mevzuatlar ve Hukuk Komisyonu

Tarih/Sayı: 20121230.055
Konu: ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARI
Özet: 16 yaşından büyükler için, 2013 yılının; İlk altı ayında uygulanacak olan brüt asgari ücret aylık 978,60 TL, İkinci altıncı ayında uygulanacak brüt asgari ücret ise aylık 1.021,50 TL olarak belirlenmiştir. Böylelikle, 2012 yılının son döneminde 940,50 TL olarak uygulanan bu rakama 2013 yılının birinci döneminde %4,05 ve ikinci döneminde ise %4,38 zam yapılmış olup, yıllık bileşik baz da artış ise %8,61 e gelmektedir. Bu brüt ücretlere göre asgari geçim indirimi hariç asgari ücretin neti 2013 yılı birinci dönemde 700,58 TL, ikinci dönemde ise 731,29 TL olacaktır. Asgari geçim indiriminin en az tutarı ise (bekâr işler için) 73,40 TL, en çok tutarı ise (evli ve çok çocuklu) 124,77 TL olarak net ücrete ilave edilecektir.29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazeteden;

Tarih/Sayı: 20121229.054
Konu: TÜRK TİCARET KANUNUNDAKİ TEMERRÜT FAİZİ İLE İLGİİ TEBLİĞ
Özet: 6102 sayılı TTK’n unun 1530.maddesinde yer alan mal ve hizmet tedarikinde geç ödemenin sonuçlarına ilişkin, temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı TCMB tarafından yıllık yüzde 15 olarak belirlenmiştir. Ayrıca, alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı 95,00 Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.
29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazeteden;

Tarih/Sayı: 20121230.053
Konu: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI TEBLİĞİ Özet: 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30.06.2012 tarihli resmi gazetede yayınlanmıştı. 01.01.2013 tarihinden itibaren kademeli olarak yürürlüğe girecek olan bu kanunun iş yerlerine getireceği yeni yükümlülükler ve cezaların çok ağır olmasına rağmen, kamuoyunda yeterince konuşulup tartışılmamaktadır. 01.01.2013 tarihinden itibaren 50 kişinin üzerinde işçi çalıştıran işyerlerine uygulanacak olan bu kanun, 01.07 2013 tarihinden itibaren 50 kişinin altında işçi çalıştıran tehlikeli ve çok tehlikeli işyerlerinde, 01.07.2014 tarihinden itibaren ise 50 kişinin altında işçi çalıştıran az tehlikeli iş yerlerinde de uygulanacaktır. Görüldüğü gibi işçi çalıştıran bütün işyerlerini ilgilendiren bu kanunla ilgili daha detaylı bilgi için Temmuz 2012 başında yayınlanan 20120703.028 nolu sirkülerimize bakabilirsiniz. Bu tebliğ ekinde ise işyerlerinin asıl işlerine göre belirlenecek tehlike sınıflarına ilişkin tablo bulunmaktadır.26.12.2012 tarih ve 28509 sayılı Resmi Gazeteden;

Tarih/Sayı: 20121230.052
Konu: BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ
Özet: Bu yönetmelikle Bağımsız Denetime, Bağımsız Denetim Kuruluşlarına ve Bağımsız Denetçilere ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. Kurumca büyüklükleri belirlenen işletmelerin denetimi bağımsız denetim kuruluşlarınca geriye kalan işletmelerin denetimleri ise bağımsız denetçilerce yerine getirilecektir. Bağımsız denetim kuruluşlarının taşımaları gereken şartlar ile kimlerin bağımsız denetçi olacağı da bu yönetmelikle belirlenmiştir. Böylelikle uzun zamandır tartışma konusu olan kimlerin bağımsız denetçi olacağı konusu da açıklığa kavuşmuştur.
a) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihi itibarıyla, Yeminli Mali Müşavir olmaya hak kazananlar ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olmaya hak kazanan 15 yıllık mesleki tecrübeye sahip olanlar, 31.12.2014 tarihine kadar ruhsatları ile başvurmaları halinde; eğitim ve sınav şartlarını sağlamaları halinde bağımsız denetçi olabileceklerdir.
b) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce ilgili mevzuatına göre kamu kurumlarından bağımsız denetime ilişkin lisans belgesini, sınav sonucunda veya mevzuatında sınava ilişkin olarak tanınan istisnadan faydalanarak almaya hak kazanmış olanlar için ve Kamu kurumları tarafından, 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımlandığı 2.11.2011 tarihinden önce ilan edilen bağımsız denetçiliğe ilişkin sınavlar ile bunlara ilişkin 31.12.2012 tarihine kadar yapılacak tamamlayıcı sınavlar neticesinde lisans belgesi almaya hak kazananlar için, 31.12.2014 tarihine kadar müracaat etmeleri halinde 16’ncı maddede öngörülen sınav şartı aranmaz.26.12.2012 tarih ve 28509 sayılı Resmi Gazeteden;

PAYDAŞLARIMIZ
ÜYE OLUNAN KURULUŞLAR